Wsparcie dla KU

1Kościół Uliczny to nie tylko ewangelizacja prowadzona w ramach wolontariatu, to także liczne wydatki związane z zakupem naczyń, książek, ulotek, sprzętu, jego naprawą, transportem i przejazdami. Zachęcamy Ciebie do przyłączenia się do grona sponsorów. Rozważ regularne wspieranie Kościoła Ulicznego kwotami 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł. Średni koszt utrzymania naszej misji to 1.000 zł miesięcznie. Dzięki Waszej pomocy może dziać się wszystko to, o czym możecie czytać w naszych sprawozdaniach.

Wpłat można dokonywać na konto:
Fundacja “Dobrowskaz” – 43 1090 2763 0000 0001 4123 3689
Tytuł: Dar na misję Kościoła Ulicznego

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane m.in. na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Odliczeniu podlega kwota dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a updof).

Dziękujemy: RESTAURACJI BARBADOS, PIOTROWI FURGALE, PIOTROWI SKUPINOWI, FIRMIE GOSIA MICHALAK PHOTOGRAPHY, STOWARZYSZENIU PRZYSTANEK NIEBO, CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJI EDUKACJI MONTESSORI,

Dziękujemy: Agnieszce Głaz, Piotrowi Kosowskiemu, Łukaszowi Tułakowi, Adamowi Ratajczakowi, Arturowi Milczarkowi, Annie Trześniowskiej, Tomaszowi Cymkowi, Wiesławie Walaszczyk, Magdalenie Szefler, Karolowi Kamrowskiemu, Mariuszowi Koterwasowi, Monice Podgórnej, Julii Jabłońskiej, Ewie Jobs, Agnieszce Kweczlich, Katarzynie Mudlaff, Henryce Janik, Krzysztofowi Waszczukowi, Franciszkowi Wiśniewskiemu, Jackowi Śliwie, Renacie Woźniak, Tomaszowi Omeljaniukowi, Ludmile Szczepańskiej, Dominice Domańskiej, Paulinie Gąsienicy, Karinie Witta, Renacie Wójcickiej, Elizie Jurkaniec, Ewie Wojciechowskiej, Marcinowi Więckosiowi, Radkowi Sz, Jackowi S, Izabeli B, Magdalenie P, Hannie K oraz wielu innym anonimowym ludziom dobrej woli, których imion nawet nie znamy.

„Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz” (Przyp 3,9-10).