236 Spotkanie

Połowa maja, a my w kurtkach i rękawiczkach. Wieje zimny wiatr od morza, ale jest fantastycznie. Świeci słońce i mamy dzisiaj gości. Małżeństwo przyjechało z USA i robi sztuczki, głosząc jednocześnie ewangelię. Nasi ukraińscy przyjaciele grają i śpiewają. Ilona głosi z pasją. Widać ludzi rozmawiających i modlących się. Najlepsze miejsce i czas na świecie.

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami” (Flp 4,4-9).

Reklamy

235 Spotkanie

Niesamowity czas! Mamy w sobie pokój, radość, wdzięczność, szacunek i miłość do ludzi. Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Czujemy to my. Czują to ludzie. Panuje atmosfera, w której pragnie się przebywać zawsze. Jest nas dzisiaj bardzo niewielu, a jednak wszystkie stanowiska są obłożone. Pojawiają się nowe osoby do pomocy. Pomagają osoby bezdomne. Karmimy głodnych. Dzielimy się dobrym słowem. Zoja strzyże ludzi ulicy i równocześnie modli się o nich. Jest cudownie! Bóg jest na pierwszym miejscu i dlatego wszystko jest w porządku.

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie! 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (Jk 4,6-10).

234 Spotkanie

1.jpgMajowe słońce rozwesela duszę. Zespół gra pieśni uwielbienia dla naszego Boga. Mamy wiele radości i wdzięczności w stosunku do Niego. Dzięki Niemu możemy kochać ludzi, którzy chodzą po chodnikach. Staramy się być dla nich pomocni. Karmimy osoby bezdomne. Pocieszamy smutnych i modlimy się o chorych. Rozdajemy całą skrzynkę Biblii, książek, broszurek i traktatów. Z tych ziaren wyrosną duchowe drzewa, które staną się domem dla wielu istot. Wszystko zależy od gleby, na którą padną. Modlimy się, aby gleba była żyzna i wydała plon 100 krotny.

Wśród słuchaczy znajduje się muzyk z Norwegii, czarne małżeństwo z Anglii, chrześcijańskie małżeństwo z Syrii. Wszyscy są poruszeni tą uliczną, duchową wspólnotą międzynarodową. Coś wyraźnie unosi się w powietrzu. To Duch święty, który nasyca ulicę atmosferą szacunku. Dobrze jest być tutaj.

Maciek

233 Spotkanie

Wiara w Boga jest czasami postrzegana jako coś nieracjonalnego. Osoby, które tak uważają, mają rację. Jednak podobnie nieracjonalna jest niewiara w tego, który powiedział: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Chodził po ziemi, był, żył, nauczał, uzdrawiał, zmarł i zmartwychwstał! To, którą rację wybierzemy zależy od wewnętrznego głodu, desperacji, doświadczeń życiowych i otwartości. Myślę, że można pozazdrościć człowiekowi, który wypowiedział poniższe słowa. Jest on jednym z tych, którzy uwierzyli i otrzymali nagrodę w postaci życia w wolności, miłości i spełnieniu. Możliwością prowadzenia życia w pełni chcemy się dzielić podczas każdego spotkania Kościoła Ulicznego. Dlatego znowu dzisiaj tutaj jesteśmy.

Złożyłem w Panu całą nadzieję;
On schylił się nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady
i z kałuży błota,
a stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
I włożył w moje usta śpiew nowy,
pieśń dla naszego Boga.
Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga,
i położą swą ufność w Panu.
Szczęśliwy mąż, który złożył
swą nadzieję w Panu,
a nie idzie za pyszałkami
i za zwolennikami kłamstwa.
Wiele Ty uczyniłeś
swych cudów, Panie, Boże mój,
a w zamiarach Twoich wobec nas
nikt Ci nie dorówna.
I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć,
będzie ich więcej niżby można zliczyć (Psalm 40,2-6)

232 Spotkanie

Za kilka dni Wielkanoc. Z perspektywy Biblii to najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który po czterech tysiącach lat rozdzielenia Boga i człowieka przez swój krzyż na nowo połączył dwa oddalone brzegi. Dzięki temu, że Jezus złożył siebie w ofierze ponownie zostały otwarte drzwi do wiecznego życia dla każdego z nas. Baranek, który został zabity na końcu stał się zwycięskim Lwem. Reszta należy od tego czy przyjmiemy ten dar. Piotr wygłasza dzisiaj na ten temat 7 kazań, a zespół śpiewa pieśni. Cóż za dzień radości!

„Wszystko przez Niego (Jezusa) i dla Niego (Jezusa) zostało stworzone. On (Jezus) jest przed wszystkim i wszystko w Nim (Jezusie) ma istnienie. I On (Jezus) jest Głową Ciała – Kościoła. On (Jezus) jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim (Jezusie) zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego (Jezusa) znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego (Jezusa) – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego (Jezusa) krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego (Jezusa) ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł” (Kol 1,16-23).

Dlatego zawsze mówimy o Jezusie i tylko o Nim.

 

231 Spotkanie

„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka” (Ps 34,9).

Przychodzimy co tydzień pod Złotą Bramę, aby wszyscy mogli się dowiedzieć, że Bóg jest dobry, a Jego sąd sprawiedliwy.

Dzisiaj jest z nami Dorota. Gra na gitarze. Jest samoukiem, w którym widać niezwykłą pasję dla Boga. Chwali Go i wywyższa. Nie jest to zwykła muzyka. To dźwięki, które zmieniają duchową rzeczywistość. Ludzie stoją, słuchają, modlą się. Jest wspaniale. Bóg siedzi na tronie, a my stoimy wokół, aby Go słuchać i się Nim zachwycać. Nawet mężczyzna ze Szwecji stoi z nami i się zachwyca, pomimo, że nic nie rozumie. I to jest fajne.

Dziękujemy Bogu za przywilej spotkań na ulicy. Nasze modlitwy lecą prosto do nieba. Nie muszą przedzierać się przez sufity. To dobre miejsce.

Maciek

 

230 Spotkanie

„I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,19).
Wychodzimy na ulicę, aby rozgłaszać wezwanie Jezusa – Pójdź za mną! Każdy człowiek musi podążać w jakimś kierunku. Będzie to kierunek przypadkowy albo świadomy. Oferta Jezusa jest pewna. Kto z niej skorzysta nie zawiedzie się, bo On powiedział o sobie: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, czyli wszystkim tym, czego potrzebujemy, aby nie błądzić, nie ranić się, nie cierpieć.