235 Spotkanie

Niesamowity czas! Mamy w sobie pokój, radość, wdzięczność, szacunek i miłość do ludzi. Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Czujemy to my. Czują to ludzie. Panuje atmosfera, w której pragnie się przebywać zawsze. Jest nas dzisiaj bardzo niewielu, a jednak wszystkie stanowiska są obłożone. Pojawiają się nowe osoby do pomocy. Pomagają osoby bezdomne. Karmimy głodnych. Dzielimy się dobrym słowem. Zoja strzyże ludzi ulicy i równocześnie modli się o nich. Jest cudownie! Bóg jest na pierwszym miejscu i dlatego wszystko jest w porządku.

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie! 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (Jk 4,6-10).