249 Spotkanie

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,35-37).
Dzisiaj chwaliliśmy Boga za Jego wielkie dzieła i przypominaliśmy sobie o Jego miłości, która jest opisana w liście do Rzymian. Jest tam mowa o tym, że Jezus za nas umarł kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Gdyby nie On, nie byłoby nas.