191 Spotkanie

1

W każdy wtorek spotykamy się na ulicy, aby oddawać chwałę Jezusowi, wywyższać Jego święte imię i opowiadać o tym jak zmienił nasze życie.

– Kościół Uliczny to nie budynki, lecz prawdziwi ludzie, których dotyka Boża Łaska. Jesteśmy tutaj, bo chcemy opowiadać o tym jak Jezus uwolnił nas od uzależnień i rozwiązał nasze problemy. Nie ma ważniejszej decyzji w życiu niż przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia.

„Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą” (Mk 10,46-52).

– Jezus, gdziekolwiek się znalazł, zmieniał ludzkie życie. Może zmienić także i twoje. Kiedy twoje problemy wydają się nie do rozwiązania i nikt nie może ci pomóc, pamiętaj, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Historia Bartymeusza została spisana dla Ciebie. Zawołaj wtedy tak, jak on: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” – głosi Agata.

Słowo Boże interesuje nie tylko Polaków, ale także turystów z całego świata. Sasza głosi dobrą nowinę po rosyjsku i ludzie słuchają. Wolontariusze często rozmawiają i modlą się z przechodniami po angielsku i niemiecku. Można powiedzieć, że ewangelia jest głoszona na cały świat.

Nie głosimy na temat systemów, Kościołów i denominacji. Nikogo nie namawiamy do chodzenia do tego lub tamtego Kościoła. Zachęcamy jedynie do prowadzenia życia duchowego i poszukiwania Boga. Mówimy o Jezusie Chrystusie, osobie, która łączy wszystkich chrześcijan i o zmianach, które zachodzą w naszym w życiu pod wpływem Jego mocy. Wiemy że Bóg jest realny, bo wielokrotnie doświadczyliśmy Go w naszym życiu – mówi Piotr.

Karol

 

23