213 Spotkanie

Bóg jest dobry, ale często nie dajemy Mu szansy, aby nas swoją dobrocią obdarzył i odwracamy się do Niego plecami. Otrzymaliśmy wolną wolę i najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić dla swojego dobra to podjąć decyzję o pójściu za Nim.

„Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»” (Dz 9, 3-6).

Głos Jezusa zmienił serce Szawła, który wcześniej prześladował uczniów Pana. Jezus chciał mieć go w swoich szeregach, bo wiedział że ten może daleko zanieść dobrą nowinę. Choć Szaweł po ludzku był złym człowiekiem, to dla Boga był ukochanym dzieckiem. Tak samo Bóg patrzy na nas. Często wydaje się nam, że jesteśmy złymi ludźmi, którzy nie są godni być nazwanymi Jego dziećmi, ale Bóg widzi w nas to, czego my nie widzimy sami w sobie. Dzisiaj Jezus przemawia także do Ciebie, abyś poszedł za Nim, zostawiając swoją przeszłość za sobą. Cudowna propozycja.

Kolejny wyjątkowy wtorek, w którym spotykają się zapaleni i głodni głoszenia ewangelii ludzie w różnym wieku, którym nie przeszkadza to, że jest szaro, ponuro i pada deszcz. Wiedzą, że każda pora jest dobra, aby wypełniać dwa najważniejsze przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22 36-40).
– Pragniemy, aby Duch Święty przemienił każdą osobę, która dzisiaj przyjdzie na nasze spotkanie – mówi jeden z wolontariuszy. – Pokarm dla ciała jest ważny. Dobrze jest zjeść ciepłą zupę, ale jeszcze ważniejsze jest, Boża miłość dotknęła ludzkich serc i przemieniła je.

Karol

 

IMG_0009.JPG

IMG_0037.JPG

IMG_0048.JPG

IMG_0065.JPG