307 Spotkanie

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem5, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13-16).Dziękujemy Bogu za każdą sposobność kiedy możemy przed ludźmi zaświadczyć o tym Kim On jest i jaki jest Jego plan dla człowieka. Dziękujemy Bogu za to, że w centrum zlaicyzowanej Europy możemy wołać głośno, że Jezus jest Panem, że panuje i wkrótce przyjdzie znowu, ale nie jako małe dziecko w stajence, lecz zwycięski Bóg. Dzisiaj usługuje nam zespół Yadah z Tczewa. Ich profesjonalny koncert gromadzi tłumy ludzi, którzy są gotowi, by usłyszeć prawdę o sobie samych i o Zbawicielu. Po tym jak Waldek opowiedział świadectwo swojego uzdrowienia z raka jelita grubego, wiele osób wychodzi do przodu, aby prosi o modlitwę. Modlimy się o nich. Przyłącza się do nas pewien franciszkanin, aby pomóc.- O co mam się modlić? – pytam młodą kobietę, która od dłuższego czasu słucha muzyki. Ona natychmiast odpowiada, że o życiową mądrość. Modlimy się razem. Modlę się także o panią, Ewę, Mirkę, Anię i o pana Jacka. Duch Pana spoczywa nad nami. Mamy autorytet Bożych pracowników. Ludzie to wyczuwają. Nie musimy wiele wyjaśniać, a ewangelia jest głoszona w mocy. – Mam problemy ze sobą. Pornografia niszczy moje życie – mówi pewien młody człowiek. Modlimy się o niego. Mężczyzna doświadcza pokoju, radości i głodu szukania Boga. Dziękujemy Bogu za wspaniały, ciepły wieczór, który ubogacił duchowo ok. 300 osób.