134 Spotkanie

Niesamowity czas! Przyszło wielu wolontariuszy. Przemawiało wielu mówców. Odbyliśmy wiele rozmów. Miało miejsce wiele modlitw. Na stołach znajdowało się wiele jedzenia. Dostępnych było wiele ubrań. Panowały uśmiech i życzliwość. Doświadczyliśmy niezwykłej wspólnoty!

Na początku spotkanie pobłogosławił nas ksiądz katolicki, który przechodził obok i zatrzymał się, aby zobaczyć czym się zajmujemy. Potem podszedł człowiek z Gwatemali, młodzi ludzie z Włoch i kobieta z Niemiec. Modliliśmy się razem. Kilka osób po raz pierwszy stanęło przed mikrofonem i wydało świadectwo na temat Bożej mocy.

Każde spotkanie Kościoła Ulicznego jest niesamowite, ale to było wyjątkowe.

Maciek