139 Spotkanie

– „A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,7.8) – głosimy na chodniku słowa Jezusa, który dał wskazówkę na życie, aby nieustannie się modlić i nigdy nie przestawać. Wraz z modlitwą przychodzi pokój. Pojawiają się odpowiedzi na trudne pytania, nadzieja, wskazówki i siła do mądrego życia. Dlaczego więc tak rzadko korzystamy z tej niezwykłej możliwości jaką daje modlitwa?

Zapowiadało się, że będzie bardzo trudno ogarnąć dzisiejsze spotkanie. Większość wolontariuszy wyjechała na długi weekend do swoich rodzin. Z drugiej strony w tym właśnie czasie do Gdańska przyjechało mnóstwo turystów. Nie miałem pojęcia jak to wszystko będzie wyglądało. Pan Bóg jednak sobie poradził. Za pomocą osób bezdomnych, Ukraińców i Amerykanów udaje się obsłużyć spotkanie, w którym uczestniczy wiele osób. Dodatkowo w pewnym momencie pojawia się Adam ze swoją ekipą, dzięki czemu mamy jeszcze więcej dobrego głoszenia i wystarczająco dużo osób do usługiwania modlitwą. Jacek na swojej gitarze tworzy niebiański klimat. Wiele osób przystaje, aby się rozkoszować atmosferą.

Spotkanie jest bardzo udane, bo Bóg jest bardzo dobry.

Maciek