140 Spotkanie

– A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom” (Mt 24,14) – powiedział Jezus do swoich uczniów. Nie tylko powiedział, ale też miał na myśli, aby to robić. Gdy wychodzimy na ulicę, mamy poczucie realizacji tego zlecenia. Nie jest to zadanie łatwe, ale wiemy, że z pewnością właściwe.

Dzisiaj mamy gości z Londynu. Gareth, Gareth i młodziutki Jonathan. Cała trójka też głosi ewangelię na ulicach stolicy Anglii. Tym razem przemawiają do Gdańszczan i turystów. Gareth 1 mówi o mierze, którą mierzymy swoje życie, osiągnięcia i sprawiedliwość. Nie zawsze jest to przyrząd dobrze skalibrowany. Stąd odczyty nie zawsze są prawdziwe. Czasami źle myślimy o samych sobie, o innych ludziach i o zbawieniu. Jezus Chrystus posiada miarę, z której wynik jest zawsze właściwy. Gdy oddajemy Jemu swoje życie, nasza ocena nabiera obiektywności.

Gareth 2 pokazuje swój breloczek z kluczami. Klucze są małe, ale jak wielkim problemem jest ich brak lub posiadanie niewłaściwych dowiadujemy się kiedy je zgubimy. Istnieją też klucze do życia i zbawienie. Jezus jest nie tylko drogą, prawdą i życiem, ale także jedynym kluczem, który jest w stanie otworzyć przed nami drzwi do nieba.

Szesnastoletni Jonathan wyciąga chusteczki higieniczne. Odnosi się do stanu choroby, kiedy człowiek ma katar i zapchany nos. W momencie kiedy brakuje nam chusteczek nasz dyskomfort jest potężny. Kiedy nie możemy oczyścić nosa strasznie się męczymy. Jezus Chrystus jest chusteczką, która pomaga, gdy cierpimy z powodu duchowego kataru. Tylko On może oczyścić nas z brudu i uzdrowić nasze dolegliwości.

Wiele osób przystaje. Rozmawiamy z nimi, pocieszamy je, doradzamy i modlimy się o nie, a Duch Święty koi zatroskane serca. Dobrze być w dziele Pana.

Maciek