175 Spotkanie

”Otóż każdy, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, podobny jest do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skale” (Mt 7,24).

– Do naszych uszu dociera wiele słów, na które nie mamy wpływu. Na co dzień bombardują nasz umysł. Musimy nauczyć się je rozróżniać i wybierać te właściwe, które poprowadzą nas w dobrym kierunku. To od nas zależy, które wybierzemy. Słuchanie właściwych słów buduje fundament dla naszego życia. Jednak nie tylko o słuchanie chodzi.Jezus powiedział: „kto słucha i wykonuje”. Wprowadzanie słów Bożych w życie zmienia jego jakość. Nie chodzi o poglądy, ale o praktykę życia. – naucza Agata.

– Jutro jest Środa Popielcowa. W tym dniu głowy będą posypywane popiołem. Jednak nie o głowy i nie o popiół chodzi, gdyż podczas najbliższego prysznicu zostanie zmyty. Popiół oznacza pokutę, a pokuta dotyczy naszej duszy. Zmiany mają zajść nie na zewnątrz, ale w naszym sercu, które ma się nawrócić i trwać przy Bogu. Czy jesteś na to gotowy? Czy tego pragniesz – pyta pastor Michał.

Głosimy Słowo Boże i modlimy się o słuchaczy. Doświadczamy wiele ciepła, życzliwości, zrozumienia. Jest cudownie. Łączy nas Boża nić – Duch Święty.

Maciek