178 Spotkanie

IMG_20180306_172603„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia” (1J 5,11.12)

Każdego tygodnia mówimy o Jezusie Chrystusie, który jest centralną postacią Biblii i planu zbawienia. Dlatego jest ważne, aby każdy mógł Go poznać i zechciał żyć według Jego nauczania. Na tym polega wybór życia.

Dzisiaj jest z nami Jacek, człowiek, który jeździ z trumną. Staje na tej trumnie i apeluje, aby wybrać życie. Jan Chrzciciel wołał: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie! Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone (Mt 3,2.10). Te same słowa skierowane są także dla nas, dzisiaj.

Sofia z Bułgarii też mówi dzisiaj o Jezusie. Waldek też.

Po spotkaniu idziemy do restauracji, aby się ogrzać, być razem, opowiadać o dobrym Bogu i dziękować Mu, że nas wyciągnął z kałuży błota i dołu zagłady.

Maciek