187 Spotkanie

a (10)

Boże! Twoja obecność w naszym życiu sprawia nam tak wiele radości. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że nas powołujesz do tego, abyśmy mogli głosić Twoje Królestwo. Dziękujemy, że uważasz nas za godnych tego zadania. Dziękujemy za Twoją Łaskę, którą obdarzasz nas hojnie. Dziękujemy za Twoją wyraźną obecność.

– Jeśli nie narodzimy się na nowo z wody i ducha nie wejdziemy do królestwa Bożego. Każdego dnia dostajemy od Boga szansę na podjęcie decyzji, aby pójść za Nim – mówi Agata.

– Żyjemy w trudnych czasach manipulacji, która atakuje nas na każdym kroku. Oferuje nam płytkie życie, kusząc i pozbawiając wolności, godności i godności. Robi z nas niewolników. Bóg jednak uwalnia! Przyłącz się do Niego, a twoje życie będzie niezapomnianą przygodą – mówi Wiesiek.

Jezus nie przyszedł, aby zatruwać ci życie, lecz, aby wyciągnąć ciebie ze złego miejsca w którym się znalazłeś – tak zaczyna głosić siostra Alicja. Opowiada też o swoim trudnym doświadczeniu, kiedy wraz z córką uległa wypadkowi. Obie były mocno pokrzywdzone. Jedyna nadzieja była w Bogu. On je wysłuchał kiedy do Niego wołały. Zostały uzdrowione.

Nie ma ludzi niewierzących. Każdy w coś wierzy. Każdy ma w sobie wiarę w jakąś obietnicę. Wiara bierze się ze słuchania. Posłuchajcie co mówi Pismo, które dał Bóg. Chrystus jest jeden dla wszystkich. Każdy może do Niego przyjść bez względu na to gdzie się znajduje. Tylko Boża łaska może cię uwolnić od trudnych sytuacji. Przez przelaną krew baranka dokonało się Zbawcze dzieło. On umarł za nas grzeszników! Przyjdź do Niego, a będziesz zbawiony – mówi Piotr.

Siostra Iwona podchodzi do mikrofonu pełna Bożej łaski i dziękuje Bogu za to, że może głosić Słowo Boże w otwartej przestrzeni. – Chwyćcie się Jezusa, a będziecie się czuć bezpieczni, kochani, wartościowi – mówi.

Dziękujemy Boże za Twoje zbawcze dzieło, za to jak odmieniasz ludzkie losy. Jak wyprowadzasz z niewoli zagubienia i smutku. Tym się cieszymy i o tym chcemy mówić.

Karol