201 Spotkanie

201 (11)„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Mk 13, 31). Słowa Boga nigdy nie przeminą, bo Jezus Chrystus od ponad 2000 lat powołuje nowych apostołów. Którzy z dumną i odwagą głoszą prawdę o Królestwie Bożym. To Boży plan i zamysł.

– Moim idolem jest Jezus Chrystus! Chcę być jak On. On oddał swoje życie za mnie i za ciebie. On swoją krew przelał za moje i twoje grzechy, które popełniliśmy i wciąż popełniamy. Czy nie jest to osoba, której można zaufać? Życie z Nim i dla Niego jest na wyciągniecie ręki. To dar, na który nie możesz sobie zasłużyć albo zapracować. Weź Biblię, słowo Boga żywego, i przeczytaj o tym – Jacek

Jurek rozmawia ze starszym mężczyzną, który prosi o modlitwę i wyznaje miłość do Jezusa. Celina modli się o zdrowie dla kobiety, która uległa wypadkowi i chodzi o kulach, aby mogła wrócić do pełni sprawności. Mariusz rozmawia i modli się z najbardziej potrzebującymi, dla których wtorkowe spotkania kościoła ulicznego to jedyna wspólnota, do której należą.

„Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża [dostępna] przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się  w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który [żyje] dzięki wierze w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego – dzięki wierze. Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy” (Rz, 3, 21-31).

Sprawiedliwość Boża jest dla każdego za darmo z łaski przez wiarę. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew na krzyżu, możemy dostąpić życia wiecznego. Czy to nie wspaniałe? Bóg jest tak dobry, że możemy żyć wiecznie, pomimo tego, że kiedyś grzeszyliśmy i wciąż nie jesteśmy doskonali – mówi Jurek.

Duch Święty jest wśród nas. Widzimy to wyraźnie. Wielu przechodniów jest poruszonych, gdy słyszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Pragną modlitwy, zabierają ze sobą do domu egzemplarze Nowego Testamentu. Chwała Bogu za ten czas i tę sposobność!

Karol