202 Spotkanie

202 (9)„Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: [bylebym] dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej” (Dz 20,24).

W każdy wtorek składamy świadectwo ewangelii i dzielimy się dobrą nowiną. Dzięki temu że Duch Święty namaszcza nasze serca, możemy w pełni radości, ciepła i otwartości, mówić o dobrym Bogu. Jezus Chrystus powołał nas, abyśmy służyli innym.

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,1.2).

Bóg pragnie, aby nasze życie stanowiło ofiarę na Jego ołtarzu, byśmy je złożyli i poświęcili Jemu. Jezus Chrystus wiedział co to znaczy oddać swoje życie na ofiarę miłą Bogu. Wypełnił wolę Ojca i stał się Barankiem, który zgładził grzechy świata, te przeszłe i przyszłe. My, chrześcijanie czasami zapominamy o naszej misji i poświęceniu. Zamiast tego skupiamy się na przyjemnościach tego świata.

„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,7).

Bóg jest dobrym Ojcem, od którego możemy nieustannie się uczyć. On posłał swojego syna, aby nas uratować. On zawsze ma dla nas czas, tylko czy my chcemy go z Nim spędzać?

 „Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.
A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim.  My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę” (Hbr 10,36-39).

Bóg może zmienić życie człowieka tutaj na ziemi, ale jest coś więcej niż tylko tu i teraz. On chce spędzić z nami wieczność. Ma w stosunku do nas miłość bezwarunkową i zrobi wiele, abyśmy z Nim byli. Nasze zbawienie jest z łaski przez wiarę. Nie można na nie pracować, trzeba je przyjąć i zacząć według niego żyć.

Karol