Padliśmy ofiarą kradzieży

Karetka Kościoła Ulicznego w Gdańsku przyciąga uwagę!! Niestety, ale dzisiejszej nocy przyciągnęła uwagę osób, którzy się do niej włamali. Wyłamali trzy zamki, splądrowali szafki, ukradli skrzynki z literaturą oraz maseczki ochronne. Dodatkowo zabrali skrzynkę z mikrofonami i kablami do obsługi naszych spotkań. Z relacji Policji wiemy, że nie był to jedyny okradziony pojazd w tej okolicy.

Modlimy się, aby Bóg dotknął tych ludzi, gdyż zabrali trochę Biblii i traktatów. Niech Duch Święty działa przez te narzędzia. W końcu Słowo Boże jest mocą ku zbawieniu.
Nie wypowiadamy słów przekleństwa, ale szczerze ich błogosławimy.

Jacek i Sasza