300 Spotkanie

Jaka piękna, okrągła liczba. Jak wiele kryje się pod nią ludzi, wysiłku, radości, smutku, poświęcenia, głoszenia, rozdawania, pocieszania i modlitwy. Nie mamy dzisiaj w planach świętowania. Nie ma warunków. W czasie Jarmarku Dominikańskiego nasze spotkania są bardzo utrudnione. Kosztują nas więcej energii niż zwykle. Jest jednak dobrze. Ludzi jest wielu. Jacek i Agatka z serca grają i śpiewają. Chłopcy wspaniale przemawiają. Co chwilę modlimy się o kogoś. Przechodnie zwierzają się ze swoich problemów. Dobre popołudnie w trudzie i radości. „Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy” (Psalm 121).